Audyt językowy pracowników i kandydatów na pracowników

Jeśli pracujesz w dziale HR, to Twoim zadaniem jest ocena umiejętności i kompetencji aktualnych pracowników i kandydatów
w procesie rekrutacyjnym. Również znajomości języków obcych – zwłaszcza języka angielskiego.

Dla kogoś, kto nie ukończył studiów anglistycznych
i specjalistycznych szkoleń, pozwalających na przeprowadzenie
takiej oceny – jest to zadanie trudne, a być może nawet niemożliwe. 

Przeprowadzenie takiej oceny wymaga bowiem:

Mimo że od wielu lat współpracuję z pracownikami HR przy procesach rekrutacyjnych, nie spotkałam jeszcze specjalistów
Human Resources, którzy proces audytu językowego potrafiliby przeprowadzić w taki sposób, aby dał miarodajne informacje.

Dlatego oferuję wsparcie działom HR w przeprowadzeniu oceny poziomu zaawansowania w języku angielskim i audytu językowego pracowników i kandydatów na pracowników.

Audyt językowy to usługa, dzięki której:

Audyt językowy

Idealny pracownik Twojej firmy z wystarczająco dobrym angielskim!

Jak wygląda audyt?

1. Analiza potrzeb działu HR.

Podczas wymiany e-maili lub wideokonferencji zapytam Cię, na jakie umiejętności językowe mam zwrócić szczególną uwagę. Przedstawisz mi zakres zadań, jakie pracownik / kandydat ma wykonywać w języku angielski, i jakiego poziomu biegłości oczekujesz.

2. ​Spotkanie online z pracownikiem / kandydatem na pracownika

Spotkanie zwykle trwa ok. 45 minut (jeśli oceniam tylko komunikację mówioną) lub 90 minut (jeśli oceniam również komunikację pisemną; istnieje możliwość rozdzielenia na dwie sesje 45-minutowe). Odbywa się za pośrednictwem komunikatora internetowego lub platformy do wideokonferencji, z której korzysta Twoja firma (ja zwykle używam po prostu skype’a).

Podczas spotkania zadaję kandydatowi serię pytań w języku angielskim i oceniam zakres i poprawność angielskiego w poszczególnych sprawnościach językowych: płynność, poprawność, słownictwo ogólne, słownictwo branżowe, komunikatywność.

W pakiecie z oceną umiejętności w piśmie, pracownik / kandydat ma do wykonania również zadanie / zadania pisemne. Zadanie to jest ustalone z pracownikiem HR zlecającym audyt, aby jak najwierniej odzwierciedlić realne sytuacje z codziennego życia zawodowego.

Spotkanie jest nagrywane, a nagranie jest przekazywane działowi HR zlecającemu audyt.

3. Raport

W ciągu 24 godzin przekazuję Ci pisemny raport, w którym znajdziesz:

To JA pomogę Ci znaleźć idealnego pracownika

z wystarczająco dobrym angielskim!

Kasia Sielicka

Nazywam się Katarzyna Sielicka.

Od wielu lat pomagam pracownikom HR oceniać poziom zaawansowania pracowników w języku angielskim. Pomagam im również znaleźć idealnych kandydatów do pracy, ze znajomością angielskiego pozwalającą na wykonywanie kluczowych zadań na danym stanowisku. 

Dzięki mojemu wykształceniu i doświadczeniu w pracy przy procesach rekrutacyjnych – doskonale wiem, jakie umiejętności  w języku angielskim są kluczowe do wykonywania codziennych zadań w życiu zawodowym.

Wybierz pakiet

Język angielski: audyt ustny

1. Analiza potrzeb działu HR – aby omówić oczekiwane umiejętności językowe i zakres zadań dla pracownika.

2. ​Spotkanie online z pracownikiem / kandydatem na pracownika – około 45 minut Spotkanie jest nagrywane, a nagranie jest przekazywane działowi HR zlecającemu audyt.

3. Raport: ocena poziomu zaawansowania, analiza sprawności językowych, rekomendacja, wskazówki ścieżki doskonalenia 

Cena: 500 zł

 

Język angielski: audyt ustny + pisemny

1. Analiza potrzeb działu HR – aby omówić oczekiwane umiejętności językowe i zakres zadań dla pracownika.

2. Pierwsze spotkanie online z pracownikiem / kandydatem na pracownika – około 45 minut – ocena języka mówionego, Spotkanie jest nagrywane, a nagranie jest przekazywane działowi HR zlecającemu audyt.

3. Drugie spotkanie online z pracownikiem / kandydatem na pracownika – około 45 minut – ocena języka pisanego.

4. Raport: ocena poziomu zaawansowania, analiza sprawności językowych, rekomendacja, wskazówki ścieżki doskonalenia

Cena: 900 zł

Masz pytania?

Umów się na bezpłatną rozmowę online!

Zarezerwuj termin poniżej, a w polu „uwagi” wpisz „audyt – bezpłatne spotkanie” 🙂

 


Idealny pracownik Twojej firmy z wystarczająco dobrym angielskim!